• Hotline: 0909.342.092
  • Email: Phannguyenbuilt@gmail.com
  • Thời gian làm việc: 08:00-17:00

BÁO GIÁ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

BÁO GIÁ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TY PHAN NGUYỄN

GÓI THIẾT KẾ THÀNH PHẦN HỒ SƠ LOẠI CÔNG TRÌNH DIỆN TÍCH ĐƠN GIÁ
GÓI CƠ BẢN (THỜI GIAN THỰC HIỆN KHOẢNG 25 NGÀY) Thiết kế 3d mặt tiền Nhà phố 30m2 – 100m2 140.000 đ/m2
Thiết kế kiến trúc 100m2 – 200m2 130.000 đ/m2
Thiết kế kết cấu 200m2 – 300m2 120.000 đ/m2
Thiết kế hệ thống điện 300m2 – 400m2 110.000 đ/m2
Thiết kế hệ thống nước > 400m2 100.000 đ/m2
Thiết kế hệ thống điện thoại , internet , chống sét Biệt thự 100m2 – 150m2 150.000 đ/m2
Tư vấn nội thất 150m2 – 200m2 140.000 đ/m2
Giám sát tác giả 200m2 – 300m2 130.000 đ/m2
300m2 – 400m2 120.000 đ/m2
> 400m2 110.000 đ/m2
GÓI CAO CẤP (THỜI GIAN THỰC HIỆN KHOẢNG 40 NGÀY) Thiết kế 3d mặt tiền < 100m2 170.000 đ/m2
Thiết kế kiến trúc Nhà phố 100m2 – 200m2 160.000 đ/m2
Thiết kế kết cấu 200m2 – 300m2 150.000 đ/m2
Thiết kế hệ thống điện 300m2 – 400m2 140.000 đ/m2
Thiết kế hệ thống nước > 400m2 130.000 đ/m2
Thiết kế hệ thống điện thoại , internet , chống sét Biệt thự < 400m2 200.000 đ/m2
Hồ sơ thiết kế 3D nội thất 200m2 – 300m2 180.000 đ/m2
Hồ sơ khai triển nội thất 300m2 – 400m2 170.000 đ/m2
Giám sát tác giả > 400m2 160.000 đ/m2