18
Th9

BUỔI HỌP TRAO ĐỔI VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA LƯỚI GIA CƯỜNG TRONG CHỐNG THẤM

Phan Nguyễn chuỗi thương hiệu thi công chống thấm và xử lý chống thấm mỗi ngày không chỉ hướng đến chuẩn hoá quy trình chất lượng,mà chăm sóc khách hàng tốt hơn mỗi ngày là mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp.Khác biệt đôi khi không cần phải quá lớn mà chỉ cần hướng đến tốt hơn với khách hàng mỗi ngày.

Ps: Trong hình là buổi họp PNC đang trao đổi về vai trò và bản chất của lưới gia cường trong chống thấm,một sản phẩm rất quan trọng mà nhiều anh em làm chống thấm đang hiểu sai về bản chất và tác dụng của nó.

Phan Nguyễn/ Waterproofing

Your Building/ We Make Better

Phannguyenbuilt.vn

Liên hệ:0909342092

Zalo:0904842092