24
Th9

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ SINH VIÊN VIỆN XÂY DỰNG VAY ĐÓNG HỌC PHÍ – KHÔNG LÃI SUẤT

Chương trình được khởi sướng từ Phan Nguyễn từ năm 2020 đã và đang tiếp sức đến các bạn sinh viên có thêm sự động viên và hỗ trợ để các bạn có thể hoàn thành việc học như mong đợi.

“CHƯƠNG TRÌNH HỔ TRỢ SINH VIÊN VIỆN XÂY DỰNG VAY ĐÓNG HỌC PHÍ – KHÔNG LÃI XUẤT”