28
Th11

Chuyên Mục: Nhật ký thi công chống thấm

Thi công: Màng khò nhiệt
Công trình: Trung tâm sáng tạo quốc gia
Địa chỉ: Thạch Thất, Hà Nội
Phan Nguyễn/ Waterproofing
Your Buidling/ We Make Better
Liên hệ:0909342092
Zalo:0904842092