01
Th10

DỰ ÁN MINH CHÂU PLAZA

Dự án: Minh Châu Plaza

Hạng mục: Epoxy Liquid sàn hầm

Địa điểm: Quận 3 – HCM

Phan Nguyễn/ Waterproofing

Your Building/ We Make Better

phannguyenbuild.vn

Liên Hệ: 0909342092

Zalo: 09094842092