05
Th9

DỰ ÁN SLP BẮC NINH

Điểm khởi đầu của Phan Nguyễn từ Bầu Bàng, Bình Dương và lại được gặp nhau tại Bắc Ninh.

Dự án: SLP Bắc Ninh

Hạng mục: Chống thấm

Địa điểm: Bắc Ninh

Phan Nguyễn/ Waterproofing

Your Building/ We Make Better

Phannguyenbuilt.vn

Liên hệ:0909342092

Zalo:0904842092