05
Th11

Dự Án: Toyota Cần Thơ

Hạng Mục: Chống thấm sàn mái lộ thiên,chống thấm tường ngoài
Địa Điểm: Ninh Kiều,Cần Thơ
Phan Nguyễn/ Waterproofing
Your Building/ We Make Better
Liên hệ:0909342092
Zalo:0904842092