28
Th9

KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ THI CÔNG VÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM VÀ XỬ LÝ CHỐNG THẤM CÔNG TRÌNH KHÓA 3

Lớp Nghiệp vụ thi công và cung cấp giải pháp chống thấm và xử lý chống thấm công trình khoá 03 tại trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TP Hồ Chí Minh vào ngày 15-16/10/2022. Lớp học sẽ mang lại góc nhìn chuyên sâu hơn về vật liệu chống thấm,giải pháp thi công chống thấm tổng thể cho công trình,giải pháp xử lý chống thấm cho công trình.Anh em ngành nghề chống thấm,các bạn sinh viên hoặc các đơn vị quản lý dự án có mong muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn có thể tham gia khoá học theo link bên dưới.

Khai giảng lớp: Nghiệp vụ thi công và cung cấp giải pháp chống thấm và xử lý chống thấm công trình khóa 3 – TRUNG TÂM NCKH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ – GTVT (ut.edu.vn)