09
Th11

Nét Đẹp Công Nhân Chống Thấm

Chuyên mục: Nhật ký thi công chống thấm nhà phố
Công trình: 277 Hoảng Sa,Quận 3 HCM
Thi công: Chống thấm sàn hầm xi măng tinh thể thẩm thấu
Phan Nguyễn/ Waterproofing
Your Building/ We Make Better
Liên hệ:0909342092
Zalo:0904842092