Nhà Máy Kiến Hoa

Ngày2018 – 2019
Địa điểmLong An
Công tyHợp Lực
Danh mụcChống thấm dự án

Chống Thấm Dự Án Nhà Máy Kiến Hoa Long An- Cty Hợp Lực.