Công trình: SLP Bắc Ninh
Địa điểm: Nam Sơn,Bắc Ninh
Thi công: Thi công xử lý mặt bằng và chống thấm
Phan Nguyễn/ Waterproofing
Your Building/ We Make Better
Web:Phannguyenbuilt.vn
Liên hệ:0909342092
Zalo:0904842092