Tháp F1-F2 Toà Nhà FPT
Ngày 8/2/2023
Địa Điểm: Khu Công Nghệ Cao Thành Phố Thủ Đức
Danh Mục: Thi công chống thấm tường ngoài
FPT Quận 9