Topaz Sài Gòn Pearl

Ngày24/8/2019
Địa điểmQuận Bình Thạnh
Danh mục Chống thấm dự án

Chống thấm bể nước
Sơn hoàn thiện Khối Podium
Chống thấm mặt ngoài
Toà nhà Topaz Sài Gòn Pearl