Văn Hóa Tử Tế

Phan Nguyễn Company chuỗi thi công và xử lý chống thấm đầu tiên tại Việt Nam
Your building, We make better.

cốt lỗi văn hóa tử tế và sự phát triển của phan nguyễn company

Tử Tế là một giá trị văn hóa gắn liền với truyền thống phát triển của Phan Nguyễn

Tử tế có thể tạo nên sự gắn kết, giá trị cốt lõi giữa Phan Nguyễn và khách hàng. Bản sắc văn hóa cũng gắn liền với những giá trị tốt đẹp giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp. 

Quan trọng trên hết khi muốn xây dựng văn hóa tử tế lâu bên là sự tử tế được thể hiện với chính bản thân mỗi cắn bộ công nhân viên của Phan Nguyễn.

Dưới đây là 3 văn hóa tử tế tạo nên bản sắc truyền thống của PHAN NGUYỄN

 

  1. TỬ TẾ VỚI BẢN THÂN

  2. TỬ TẾ VỚI ĐỒNG NGHIỆP

  3. TỬ TẾ VỚI KHÁCH HÀNG

Tìm hiểu thêm về văn hóa PHAN NGUYỄN