Phương Án Thi Công

Thi công chống thấm mới tầng hầm, hố pít


Phương án thi công chống thấm mới tầng hầm hố pít thường được xử dụng cho những công trình đang trong quá trình xây dựng hoặc đang trong quá trình nâng cấp, xây dựng lại. Phương án này có thể xử lý tối ưu hiện trạng thấm ở những nơi có độ ẩm cao như tầm hầng,…


Phan Nguyễn hiện đang là đơn vị thi công chống thấm mới tầm hầng hố pit lớn và được rất nhiều những công trình tin tưởng lựa chọn là đơn vị triển khai thi công và xử lý chống thấm cho chính công trình đang được xây dựng. Với cam kết và đảm bảo về chất lượng hàng đầu tại Việt Nam.

phuong an thi công chống thấm mới tầng hầm hố pít

Thi công chống thấm tường ngoài


Tường ngoài là nơi chịu rất nhiều ảnh hưởng của thời tiết, sau một khoảng thời gian sử dụng công trình nhà ở thường có dấu hiệu xuống cấp bề mặt tường ngoài. Việc phát hiện và khắc phục sớm sẽ tốt hơn nhưng trong một số trường hợp công trình đang thi công có thể áp dụng phương án thi công chống thấm mới tường ngoài.


Phan Nguyễn hiện đang là chuỗi xử lý và thi công chống thấm đầu tiên tại Việt Nam và được rất nhiều những công trình tin tưởng lựa chọn là đơn vị triển khai thi công và xử lý chống thấm. Với cam kết và đảm bảo về chất lượng tối ưu và lâu bền.

Thi công chống thấm ban công, bể nước, nhà vệ sinh,…


Tường ngoài là nơi chịu rất nhiều ảnh hưởng của thời tiết, sau một khoảng thời gian sử dụng công trình nhà ở thường có dấu hiệu xuống cấp bề mặt tường ngoài. Việc phát hiện và khắc phục sớm sẽ tốt hơn nhưng trong một số trường hợp công trình đang thi công có thể áp dụng phương án thi công chống thấm mới tường ngoài.


Phan Nguyễn hiện đang là chuỗi xử lý và thi công chống thấm đầu tiên tại Việt Nam và được rất nhiều những công trình tin tưởng lựa chọn là đơn vị triển khai thi công và xử lý chống thấm. Với cam kết và đảm bảo về chất lượng tối ưu và lâu bền.

Phương Án Thi Công

Thi công chống thấm mới tầng hầm, hố pít


Phương án thi công chống thấm mới tầng hầm hố pít thường được xử dụng cho những công trình đang trong quá trình xây dựng hoặc đang trong quá trình nâng cấp, xây dựng lại. Phương án này có thể xử lý tối ưu hiện trạng thấm ở những nơi có độ ẩm cao như tầm hầng,…


Phan Nguyễn hiện đang là đơn vị thi công chống thấm mới tầm hầng hố pit lớn và được rất nhiều những công trình tin tưởng lựa chọn là đơn vị triển khai thi công và xử lý chống thấm cho chính công trình đang được xây dựng. Với cam kết và đảm bảo về chất lượng hàng đầu tại Việt Nam.

phuong an thi công chống thấm mới tầng hầm hố pít

Thi công chống thấm tường ngoài


Tường ngoài là nơi chịu rất nhiều ảnh hưởng của thời tiết, sau một khoảng thời gian sử dụng công trình nhà ở thường có dấu hiệu xuống cấp bề mặt tường ngoài. Việc phát hiện và khắc phục sớm sẽ tốt hơn nhưng trong một số trường hợp công trình đang thi công có thể áp dụng phương án thi công chống thấm mới tường ngoài.


Phan Nguyễn hiện đang là chuỗi xử lý và thi công chống thấm đầu tiên tại Việt Nam và được rất nhiều những công trình tin tưởng lựa chọn là đơn vị triển khai thi công và xử lý chống thấm. Với cam kết và đảm bảo về chất lượng tối ưu và lâu bền.

Thi công chống thấm ban công, bể nước, nhà vệ sinh,…


Tường ngoài là nơi chịu rất nhiều ảnh hưởng của thời tiết, sau một khoảng thời gian sử dụng công trình nhà ở thường có dấu hiệu xuống cấp bề mặt tường ngoài. Việc phát hiện và khắc phục sớm sẽ tốt hơn nhưng trong một số trường hợp công trình đang thi công có thể áp dụng phương án thi công chống thấm mới tường ngoài.


Phan Nguyễn hiện đang là chuỗi xử lý và thi công chống thấm đầu tiên tại Việt Nam và được rất nhiều những công trình tin tưởng lựa chọn là đơn vị triển khai thi công và xử lý chống thấm. Với cam kết và đảm bảo về chất lượng tối ưu và lâu bền.