Facebook
Zalo
0909.342.092

KHÓA 03 LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CHỐNG THẤM VÀ XỬ LÝ CHỐNG THẤM

Kết thúc khoá 03 lớp đào tạo nghiệp vụ chống thấm và xử lý chống thấm ngày 15/10/2022 đến 16/10/2022, tổ chức tại trường đại học giao thông vận tải thành phố HCM,lớp học đã mang lại thêm nhiều kiến thức về lý thuyết vật liệu,cách vật liệu làm việc,phạm vi ứng dụng cũng, lớp học cũng cung cấp thêm kiến thức vận dụng vật liệu khi thi công chống thấm và xử lý chống thấm gặp phải.
Mỗi ngày lan toả thêm kiến thức và giá trị chống thấm nhiều người hơn nữa,để chống thấm ngày một khẳng định vai trò và giá trị của chính mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *