Giải pháp tối ưu cho chống thấm là giải quyết được vấn đề chống thấm tối ưu, tiết kiệm chi phí và thời gian thi công nhưng vẫn phải mang lại hiệu quả cho khách hàng.

Nhận thấy được những yếu tố đó, PNC đã quyết định sử dụng biện pháp chống thấm sàn mái lộ thiện – lăn topcoat cho chống thấm.

xử lý chống thấm nhà phố anh lâm - thủ đức

HÌNH ẢNH THI CÔNG

quá trình thi công nhà phố anh lâm - thủ đức

HOÀN THIỆN

hoàn thiện chống thấm nhà phố anh lâm - thủ đức