THI CÔNG CHỐNG THẤM VÀ XỬ LÝ CHỐNG THẤM NHÀ PHỐ ANH GIÀU – CẦN THƠ