Thi công xử lý chống thấm nhà phố anh Tân

hoàn thiện thi công xử lý chống thấm sàn mái-1

Nhà phố anh Tân là một trong những mẫu nhà phố điển hình với thiết kế sàn mái. Nhưng cũng giống như rất nhiều mẫu nhà phố khác thì sàn mái luôn là nơi rất dễ đọng nước và gây ra thấm cho chính ngôi nhà của chính chúng ta.

Khi xây dựng rất ít khách hàng có thể biết đến việc thấm của ngôi nhà nên sau quá trình sử dụng ngôi nhà được 1 thời gian sẽ có hiện tượng thấm.

hoàn thiện thi công xử lý chống thấm sàn mái