Hình ảnh thi công và xử lý chống thấm nhà phố anh Kiên – Hà Nội được các kỹ sư giám sát của Phan Nguyễn ghi lại.

hoàn thiện thi công và xử lý chống thấm nhà phố
hoàn thiện thi công và xử lý chống thấm nhà phố
quá trình thi công và xử lý chống thấm
quá trình thi công và xử lý chống thấm
nhà phố anh kiên trong khi thi công
nhà phố anh kiên trong khi thi công
xử lý chống thấm tường trong nhà phố anh Kiên
xử lý chống thấm tường trong nhà phố anh Kiên
nhân công Phan Nguyễn đang xử lý và thi công
nhân công Phan Nguyễn đang xử lý và thi công